Prøvestationen Forbrugerinformation Fabrikantinformation English version
Vælg side
Forside
Beregn
Vejledning
Vis hele listen
Tilbage
Generel information om anlægget Testresultater Fuldlast Lavlast Enhed
Leverandør KSM-Stoker A/S Ydelse 19,2 5,5 kW
Fabrikat KSM STOKER A/S Virkningsgrad 92,3 88,7 %
Model KSM-Multistoker 275-18 El-forbrug W
Brændsel Træpiller CO ved 10% O2 37 267 mg/mn3
Brændselsforsyning Eksternt eller integreret - vandret snegl m. vandoverrisling NOx ved 10% O2 152 122 mg/mn3
Styring Fuldt modulerende med lambdasonde OGC ved 10% O2 <6 14 mg/mn3
Tænding Manuel Støv ved 10% O2 20 mg/mn3
Turbulatorer Med turbulatorer Røgtemperatur 122 (!) 78 (!) ºC
Skorsten Spørg den lokale KSO-installatør eller skorstensfejermester Røgtræk 12 4 Pa
Bemærkning Godkendelsen gælder kun automatisk fyring - - - -